Høysensitivitet


Hva betyr det å være høysensitiv / empat?


Ulike begreper brukes, og 'høysensitiv' og 'intuituv empat'/'empat' er mye brukt. Jeg bruker disse begrepene litt om hverandre i teksten.


Typiske trekk er at du svinger raskt fra å være engasjert og livlig til sliten, oppgitt og sårbar. Høysensitive mennesker har et mer fintfølende nervesystem enn det som er vanlig. Du blir lett påvirket av det andre sier og gjør. Høysensitive registrerer ofte andres sinnstilstand og stemninger sterkere enn andre mennesker. De kan sanse andres følelser og stemmeleier, som om følelsene var deres egne. Du ser gjerne hvordan andre har det bak maskene sine. Du blir lettere følelsesmessig involvert.


Hjernen til høysensitive behandler informasjonen de sanser på et dypere nivå. Derfor skal det mindre til før de begynner å produsere stresshormoner, og dette kan blant annet føre til at de lettere kan bli overstimulert og utmattet. Nervesystemet til høysensitive fungerer som det skal, men det er mer sensibelt enn hos ikke sensitive. Det å ha disse trekkene er ikke en sykdom eller diagnose, det er et medfødt karaktertrekk.


Første gang jeg leste beskrivelsen på hva det vil si å være en empat trillet tårene mine, og endelig begynte jeg å forstå meg selv! Jeg var ikke unormal eller annerledes. Noen andre hadde det på samme måte, og endelig følte jeg at brikkene begynte å falle på plass for å forstå meg selv. Jeg slukte alt det den amerikanske legen Judith Orloff hadde skrevet om dette. Så fant jeg bøker av psykologen Elaine Aron som har forsket på høysensitivitet, og hun sier at 1/5 av befolkningen har dette personlighetstrekket. Det å være høysensitiv er likt fordelt mellom kvinner og menn, og gjelder like mye voksne som barn.


Å være empat er forskjellig fra å være empatisk. Å være empatisk er når hjertet ditt går ut til noen andre. Å være en empat betyr at du faktisk kan føle en annen persons lykke eller tristhet i din egen kropp. I empater antas hjernens speilneuronsystem - en spesialisert gruppe celler som er ansvarlig for medfølelse - å være hyperaktiv. Som et resultat kan empater absorbere andres energier (både positive og negative) i sine egne kropper. Noen ganger kan det til og med være vanskelig å fortelle om du føler dine egne følelser eller andres.


Som empat kan vi oppleve ulike former for følsomhet. Noen kjenner mest på fysisk følsomhet. Dette betyr at de kjenner andres fysiske symptomer og absorberer dem i sin egen kropp. Noen kjenner mest på emosjonell følsomhet. De tar inn andre menneskers følelser og blir en svamp for deres følelser, både gode og triste. Noen er svært sensitive for visse matvarer.


Å være empat har utrolige fordeler som større intuisjon, medfølelse, kreativitet og en dypere tilknytning til andre mennesker.


Men å leve i denne tilstanden med høy følsomhet kommer også med sine utfordringer. Du kan lett bli overveldet, overstimulert, utmattet eller absorbere andres stress og negativitet. Hvis du ikke er klar over at du er en empat, kan hverdagslige interaksjoner som andre fikser bra, forårsake mye stress. De som ikke er klar over sine evner som empat, kan være tilbøyelige til å bruke mat, alkohol og narkotika for å ubevisst dempe følelsene sine.


Empater er medisinen verden trenger, og de kan ha en dyp innvirkning på menneskeheten med sin medfølelse og forståelse. Når du lærer å identifisere dine spesielle talenter, vil du oppdage at de ikke bare beriker livet ditt, men at du også kan berike andres liv.


Nøkkelferdigheten er å lære å ta hånd om følsomheten din og lære spesifikke strategier for å forhindre overveldelse, utmattelse, og andre symptomer på stress.


Å være høysensitiv / empat trenger ikke å få deg til å føle for mye hele tiden. Nå som jeg har lært hvordan jeg kan leve på en god måte i balanse og med energi, gjør disse trekkene at jeg føler meg friere, tryggere på hvem jeg er, jeg har vitalitet og kan ofte kjenne på en dyp spirituell kontakt og mening med livet.


Ønsker du å utforske dette videre, få hjelp og veiledning til hvordan leve et godt liv med din høysensitivitet?


  • Sensitivitet ER din styrke; 3-månederskurs med individuelle mentorsamtaler. Lær mer..


  • Din Sjels Vei; 3-måneders program 1:1E n reise gjennom kropp og sjel for å åpne opp mer og mer for den du kom hit på jorda for å være. For å åpne opp for mer kjærlighet, og få tilgang på all din indre visdom. Lær mer..


  • Eller ta kontakt for et individuelt tilpasset tilbud med guiding og healingøvelser som passer for akkurat deg.


Jeg tar gjerne en uforpliktende telefonsamtale med deg, slik at du kan finne ut om det jeg tilbyr resonnerer med deg!

Lurer du på om du er høysensitiv kan du svare på disse spørsmålene:


Elaine Arons selvtest:

Tell hvor mange av utsagnene du føler er riktige for deg. Tell også de du delvis kjenner stemmer for deg. Besvar hvert spørsmål etter hvordan du personlig føler det. 


1. Jeg blir lett overveldet av sterke sanseinntrykk.


2. Jeg er oppmerksom på det subtile / uhåndgripelige i mine omgivelser.


3. Andre menneskers stemninger påvirker meg.


4. Jeg kan være meget følsom overfor smerte.


5. På travle dager har jeg behov for trekke meg tilbake, enten legge meg nedpå eller å sitte i et rom med dempet belysning eller bare være for meg selv uten ytre påvirkning.


6. Jeg er spesielt følsom overfor virkningene av koffein.


7. Jeg blir lett overveldet av sterkt lys, sterke lukter, høye lyder eller grove tekstiler. 


8. Jeg har et rikt og sammensatt indre liv.


9. Jeg blir ille til mote av høye lyder.


10. Jeg blir dypt beveget av kunst eller musikk.


11. Nervesystemet mitt føles noen ganger så stresset at jeg får et sterkt behov for å være alene.


12. Jeg er samvittighetsfull.


13. Jeg er lettskremt.


14. Jeg blir opprømt når jeg har mye å gjøre på kort tid.


15. Når mennesker ikke føler seg vel i sine omgivelser, vet jeg som regel hva som skal til for å gjøre det mer behagelig for dem.


16. Jeg blir irritert når noen prøver å få meg til gjøre mange ting på en gang.


17. Jeg gjør meg stor umake med å unngå å gjøre feiltakelser eller å glemme ting.


18. Jeg forsøker å unngå voldspregede filmer og TV-program.


19. Jeg blir oppkavet når det skjer mye rundt meg.


20. Å være veldig sulten skaper en sterk reaksjon i meg, forstyrrer konsentrasjonen min eller humøret mitt.


21. Forandringer i livet mitt berører meg sterkt.


22. Jeg legger merke til og gleder meg over gode dufter, smaker, lyder og kunstverk.


23. Jeg synes det er ubehagelig når det er mye som foregår på en gang.


24. Jeg prioriterer å innrette livet mitt slik at jeg unngår rystende eller overveldende situasjoner.


25. Jeg blir plaget av intense sanseinntrykk, som for eksempel høye lyder og kaotiske omgivelser.


26. Når jeg må konkurrere eller når jeg blir iakttatt mens jeg utfører en oppgave, blir jeg så nervøs og/eller usikker at jeg gjør det mye dårligere enn hva jeg ellers ville ha gjort.


27. Da jeg var liten, så foreldrene og lærerne mine på meg som et følsomt eller sjenert barn.


Hvis du svarte at 14 eller flere av utsagnene var sanne for deg, er det sannsynlig at du er et høysensitivt menneske.


Under ligger en selvvurderingstest utabeidet av dr. Judith Orloff. Den sammenfaller en del med den over, men beskriver ting på en litt annen måte. Se gjerne også på denne.


Er du en empat? - Selvvurderingstest:


1. Har jeg blitt fortalt at jeg er altfor følsom, sjenert eller introvert?


2. Blir jeg ofte overveldet eller engstelig?


3. Gjør argumenter, krangling eller roping meg overveldet eller dårlig?


4. Føler jeg ofte at jeg ikke passer inn?


5. Blir jeg tappet av folkemengder og trenger alenetid for å hente meg inn igjen?


6. Blir jeg overstimulert av støy, lukt eller mennesker som snakker svært mye?


7. Har jeg kjemisk overfølsomhet eller tåler ikke klær som klør eller stikker?


8. Foretrekker jeg å ta min egen bil slik at jeg kan dra tidlig hvis jeg trenger det?


9. Overspiser jeg for å takle stress?


10. Er jeg redd for å bli kvalt av intime forhold?


11. Blir jeg lett skremt?


12. Reagerer jeg sterkt på koffein eller medisiner?


13. Har jeg lav smerteterskel?


14. Har jeg en tendens til å isolere meg sosialt?


15. Tar jeg på meg andres stress, følelser eller symptomer?


16. Blir jeg overveldet av multitasking og foretrekker å gjøre en ting om gangen?


17. Får jeg påfyll gjennom å være i naturen?


18. Trenger jeg lang tid for å komme meg etter å ha vært sammen med vanskelige mennesker eller blir jeg veldig tappet for energi av noen type mennesker?


19. Føler jeg meg bedre på små tettsteder eller på landet, enn i store byer?


20. Foretrekker jeg en-til-en-interaksjon eller små grupper, fremfor store sammenkomster?


Slik beregner du resultatene:

Hvis du svarte ja på ett til fem spørsmål, er du delvis empat.
Jo flere spørsmål over seks du svarer ja på, jo sterkere trekk av empat har du.


Mange som er høysensitive kan kjenne på at det er noe mer her i livet enn det du fysisk kan se rundt deg. Kanskje har du opplevd uforklarlige ting, eller noen ganger bare vet du noe som viser seg å stemme. Kanskje får du beskjed om at ting skal skje før de skjer, eller du vet hva noen skal si før de sier det. Noen ganger kan dette kjennes skremmende eller kaotisk, og du vet ikke hva som er hva. Noen ganger er det en salig miks av dine egne følelser og tanker, andres følelser og tanker som du plukker inn, i tillegg til at du bare vet et eller annet. Det er ikke så rart at man kan tenke at man er gal...... Jeg vil du skal vite en ting: du er ikke gal! Det du trenger, er å lære hvordan du skal håndtere din gave.


Som høysensitiv er det spesielt viktig å ha verktøy for å ta vare på deg selv, ha balanse og overskudd.


Høysensitive mennesker har ofte en velutviklet intuisjon. Men, ofte kan alt du opplever kjennes som et stort kaos, og du blir tappet for energi. Du blir ofte sliten og utmattet, og overskuddet vet du ikke helt hvor ble av. Du er usikker på om det du kjenner på er ditt eget eller andres, og intuisjonen som er et flott barometer, oppleves helt ute av kurs. Hva er hva?


Ønsker du å utforske dette videre, få hjelp og veiledning til hvordan leve et godt liv med din høysensitivitet? 


  • Sensitivitet ER din styrke; 3-månederskurs med individuelle mentorsamtaler. Lær mer..


  • Din Sjels Vei; 3-måneders program 1:1E n reise gjennom kropp og sjel for å åpne opp mer og mer for den du kom hit på jorda for å være. For å åpne opp for mer kjærlighet, og få tilgang på all din indre visdom. Lær mer..
  • Eller ta kontakt for et individuelt tilpasset tilbud med guiding og healingøvelser som passer for akkurat deg.


Jeg tar gjerne en uforpliktende telefonsamtale med deg, slik at du kan finne ut om det jeg tilbyr resonnerer med deg.