Tilbakemelding Wenche


Hvordan har programmet påvirket din relasjon til andre mennesker?

- Jeg har blitt litt mer åpen ut mot andre. Jeg står også sterkere i meg selv i forhold til en vanskelig situasjon jeg har vært i over lengre tid.


Hvordan har programmet påvirket deg i hverdagen?

- Det er jo her og nå vi lever, og jeg opplever at programmet har hatt stor betydning i mitt daglige liv. Verktøyene jeg har lært og meditasjon er veldig viktig for meg. Jeg får mer svar fra mitt indre nå. Det er ikke alltid jeg har selve svaret på noe, men jeg blir vist hvilken vei jeg skal ta, blir pushet i en retning. Jeg følger de impulsene jeg får innenfra. Og jeg kjenner at de valgene jeg gjør er riktige for meg. Programmet har hjulpet meg til å åpne opp for dette.


- Selv om det er et spirituelt program opplever jeg at det er veldig ´nedpå´. Jeg har oppdaget mer og mer at jeg har noe inni meg som jeg kan ta mer i bruk.


- Vi har en ressurs i oss selv som vi bruker for lite. Vi bruker veldig mye logikk og har kanskje glemt å lytte innover til vår intuisjon og indre visdom. Programmet har hjulpet meg til å åpne opp for dette. Det som er viktig er å gi meg selv stillhet og ro til å lytte og gå innover i meg selv.


Er det noen rundt deg som har bemerket at du har endret deg?

- Jeg får veldig god støtte på at dette er noe som er bra for meg. Mannen min ser også at dette er viktig og har vært veldig bra for meg.


Hvordan har kombinasjonen med læresetninger, healingøvelser, yogasomatics og deling i gruppe vært for deg?

- Slik programmet er lagt opp med en liten gruppe, en felles healingøvelse og læresetninger, og det å gå hjem og kunne høre på det, integrere det og la det bli mitt, og samtidig kunne få dele i gruppa, har vært en helt suveren greie for min del.


- Hele opplegget har vært helt gull. Jeg var litt usikker på yoga når jeg startet. Men den har vært veldig fin. Den har jeg tatt med meg hjem også. Jeg legger merke til og spør meg selv; hva vil kroppen nå? Jeg kjenner etter hva kroppen har behov for. Vil den bare ligge på ryggen å puste litt så er det fint, så gjør jeg det. Det har vært veldig verdifullt.


- Det å samles, hele pakka har vært veldig riktig for meg. Det har også vært veldig viktig for meg at vi har vært en liten gruppe.


- Og ikke minst hvordan du er da. Så inkluderende, varm, humor og at deler fra deg selv. Du får alle sammen til å trives og ha det bra. Det påvirker gruppa, og det er jo også alles ære at man får lov til å være seg selv og ta opp ting. Det er godt å kunne stole på de andre i gruppa og kunne dele litt. Det er veldig verdifullt.


- Dette har vært helt gull!


Er det noe mer du vil legge til?

- Jeg har begynt å ta meg selv på alvor. Ikke sånn som før, hvor jeg kunne tenke; ´ikke tenk på det´. Men nå tenker jeg; ´vet du hva, nå trenger jeg dette her´. Jeg kan gjøre det jeg har behov for, i stedet for å skyve det vekk.


- Jeg har et mer bevisst forhold til meg selv. Hvem jeg er og hva jeg vil, og hvem jeg kan være for andre.


- Jeg vil veldig gjerne fortsette prosessen og være med på del 2 av programmet!